NABÍZENÉ SLUŽBY A CENÍK

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Platí pro sezónu 2019/20 a jsou vč. DPH. 

Povinná kontrola komínů dle Vyhl. 34/2016 Sb.  vč. kontrolní zprávy

(platnost kontroly je 1 rok od data vystavení)

* bez čištění ( tzn. komín musí být před kontrolou vyčištěn ) 

300 kč 

Čištění komína na pevná paliva, výběr sazí.  (současně s kontrolou) 

od 200 Kč

Dvě spalinové cesty na jednom místě 

900 Kč

Preventivní čištění komína na pevná paliva opakovaně v témže roce (naší firmou)

350 Kč

Kontrola a čištění komínu u spotřebičů na plynná paliva, kontrola jímače kondenzátu vč. kontrolní zprávy

350 kč

Odfrézování dehtu frézou 

200 Kč / bm

Připojení kotlů a dalších spotřebičů ke komínu 

individuální kalkulace 

Čištění kotle na tuhá paliva 

350 - 1000 Kč 

Vložkování spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva 

od 700 Kč / bm

Vložkování spalinové cesty - pevná paliva 

individuální kalkulace

Ceny platí pro danou lokalitu. Při obsluze ostatních lokalit může být účtováno dopravné (dle domluvy a rozsahu zakázky).